Obecnie wiele firm poszukując atrakcyjnej formy finansowania przykładowo samochodu decyduje się leasing, to możliwość pozyskania różnych środków trwałych przez przedsiębiorców.

Wtedy jedna ze stron umowy zwany leasingodawcą, oddaje drugiej stronie czyli, leasingobiorcy prawo do korzystania z danego dobra materialnego przez pewien czas, który zawarty jest w umowie, w zamian za wcześniej ustalone opłaty ratalne, które nazywane są również ratami leasingowymi.

Jak wybrać atrakcyjną formę finansowania zakupów dla przedsiębiorstwa?

Czym właściwie jest leasing?

Sama nazwa leasing pochodzi od słowa angielskiego, oznaczającego najmowanie, czy też dzierżawę. Leasing, możemy rozróżnić w zależności od liczby stron biorących udział w transakcji. Mamy więc leasing bezpośredni, oznaczający, że producent podpisuje umowę bezpośrednio z użytkownikiem. Również w wachlarzu finansowym istnieje leasing pośredni, gdzie w transakcji uczestniczy więcej niż dwie strony, wówczas pomiędzy użytkownikiem a producentem znajduje się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe. Za użytkowanie przedmiotu branego w leasing płaci się raty leasingowe, na rzecz leasingodawcy.

Coraz popularniejszy wśród firm, staje się leasing dzięki czemu przedsiębiorca, morze odliczać podatek, od wartości danego towaru. Możemy wymienić leasing operacyjny, polegający na przekazaniu w użytkowanie dobra na jakiś okres czasu. Okres ten jest najczęściej krótszy niż czas zużycia normatywnego leasingowanej rzeczy. Umowy leasingu operacyjnego posiadają zapis o wykupie przez leasingobiorcę po jej zakończeniu, za wartość końcową, określoną z góry, która powiększona jest o podatek VAT. Przedsiębiorca korzystający z leasingu może mieć wyszczególnione w umowie leasingowej prawo do sprzedaży, przedmiotu leasingowanego po zakończeniu tejże umowy.

Koszt finansowania przez tego rodzaju leasingu jest mniejszy od finansowania ze swoich środków czy też tradycyjnego kredytu bankowego, dzieje się tak między innymi ze względu na korzyści, wynikają z możliwości mniejszych podatków. Możliwe jest bowiem, umieszczenie kosztów leasingu, w kosztach uzyskania przychodu, przez dane przedsiębiorstwo.