Gdy właściciel nieruchomości i wykonawca angażują się w kontrakt budowlany, mogą pojawić się spory, zwłaszcza jeśli wykonawca nie wywiązuje się terminowo z obowiązków określonych w umowie.

Sposoby rozwiązania sporu zazwyczaj określają warunki umowy o roboty budowlane, która określa obowiązki i zadania wykonawcy oraz właściciela nieruchomości. Co najważniejsze, umowa o usługę budowlaną zazwyczaj przewiduje środki zaradcze, jeśli jedna ze stron nie spełni warunków umowy.

Prawo budowlane podlega ścisłym przepisom i regulacjom

Kiedy skonsultować się z kancelarią od prawa budowlanego w Warszawie

W projektach budowlanych często występują opóźnienia. Często zdarzają się nieoczekiwane sytuacje i okoliczności pozostające poza kontrolą zarówno wykonawcy robót budowlanych, jak i właściciela. Pytanie, które często się pojawia, gdy projekt budowlany został opóźniony, dotyczy tego, czy właściciel może uzyskać od wykonawcy odszkodowanie za zaistniałe opóźnienie w pracach. Postanowienia kontraktu budowlanego często określają konkretne przypadki, w których wykonawca jest usprawiedliwiony za opóźnienie realizacji projektu budowlanego. Umowy o roboty budowlane generalnie usprawiedliwiają opóźnienia, gdy są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne, niekorzystną pogodę i warunki, problemy i opóźnienia związane z pracą, przez właściciela, który zmienił projekt oraz w wyniku innych przyczyn, których wykonawca nie mógł przewidzieć ani kontrolować.

Często umowa zapewnia wykonawcy przedłużenie terminu w przypadku usprawiedliwionego opóźnienia. Wykonawca jest zazwyczaj zobowiązany do poinformowania właściciela nieruchomości o opóźnieniu i przyczynie. Przyspieszenie kontraktu budowlanego ma miejsce, gdy właściciel nieruchomości zmusza wykonawcę do ukończenia projektu budowlanego przed zaplanowanym terminem. Przyspieszenie może spowodować wzrost ceny kontraktu ze względu na nowe koszty wykonawcy i wymagania dotyczące robocizny i wcześniejszego przewozu materiałów. Wykonawca musi jednak faktycznie przyspieszyć wykonanie kontraktu i realnie ponieść dodatkowe koszty w celu uzyskania dodatkowych środków.

Projekty budowlane zazwyczaj podlegają ścisłym terminom. Jeśli pojawi się spór, kancelaria prawo budowlane Warszawa może pomóc ci w znalezieniu rozwiązań i realizacji tego, co leży w twoim najlepszym interesie.