Tynkowanie budynków zazwyczaj odbywa się ręcznie lub maszynowo.

Zastosowanie obu metod wymaga specjalnych umiejętności, dlatego dla osiągnięcia wysokiego wyniku lepiej jest powierzyć taką pracę specjaliście. W przypadku małych obszarów odpowiednia będzie obróbka ręczna, a jeśli mówimy o tynkowaniu całego pomieszczenia, metoda tynkowania maszynowego jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

Łatwe nakładanie tynków maszynowych

W wyniku ciągłego doskonalenia technologii wykończeniowych powstały nie tylko gotowe suche mieszanki ułatwiające przygotowanie zaprawy sztukatorskiej, ale także sprzęt do mechanicznego nakładania tynku na podłoże. Pojawienie się mechanicznych metod tynkowania znacznie ułatwiło prace wykończeniowe budynków. Jeśli nadal mamy wątpliwości, jaki rodzaj tynkowania wybrać, istnieje argument za wyborem właśnie metody maszynowej. Mieszanka do tego rodzaju tynków jest tańsza. Przy kalkulacji kosztorysu mamy również mniejszy koszt pracy i materiałów, ponieważ nie ma potrzeby zatrudniania dużego zespołu do prac wykończeniowych.

Ze względu na możliwość nałożenia grubszej warstwy zaprawy metodą maszynową z reguły istnieje możliwość natychmiastowego prostowania ścian, co nie jest możliwe przy ręcznym wyrównaniu ścian tynkiem. Potrzeba również mniej materiału, ponieważ przy produkcji roztworu jest on aktywnie wzbogacany powietrzem, zwiększając w ten sposób jego objętość. Ponadto należy zauważyć, że ręczne tynkowanie będzie musiało być wykonane w co najmniej dwóch warstwach, co prowadzi do dodatkowych kosztów i nakładów pracy oraz wydłuża czas tynkowania.

W większości przypadków do prac wewnętrznych stosuje się tynk gipsowy, dlatego można mówić o przyjazności dla środowiska tej metody, ponieważ materiał ten jest całkowicie bezpieczny i dobrze odparowuje. Istnieje kilka rodzajów urządzeń mechanicznych do tynkowania, wszystkie przeznaczone są do nakładania zaprawy na podłoże i działają zgodnie z ogólną zasadą, dostarczając kompozycję tynkarską z jednej lub kilku dysz. Z pewnością tynki maszynowe (Inside Kraków) pozwolą nam na szybkie i precyzyjne nałożenie zaprawy na duże powierzchnie, ułatwiając tym samym wykończenie nieruchomości.