Wielu ludzi bardzo często błędnie uznaje windykatorów za komorników oraz określa komorników mianem windykatorów.

W rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z dwoma zupełnie różniącymi się od siebie zawodami. Windykatorzy oraz komornicy posiadają zupełnie inne prawa i obowiązki. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który odpowiada za przymusowe egzekwowanie postanowień sądu związanych ze spłatą różnych długów. Windykator to z kolei pracownik firmy windykacyjnej, która zawarła umowę z wierzycielem w zakresie ściągnięcia długu. Celem windykatora jest załatwienie sprawy długu w sposób polubowny.

Różnice pomiędzy komornikiem, a windykatorem

Podstawowe informacje na temat komorników i windykatorów

Głównym celem pracy windykatora jest wypracowanie porozumienia pomiędzy wierzycielem, a osobą zadłużoną. Zawarcie ugody sprawia, że dług można spłacić na dogodnych warunkach, które są dopasowane do potrzeb wierzyciela i możliwości dłużnika. Oznacza to, że dzięki pracy windykatorów, dłużnicy mogą na przykład rozłożyć dług na dogodne raty jeszcze przed przekazaniem sprawy do sądu albo do komornika, który będzie dokonywać egzekucji przymusowej. W ten sposób można uniknąć różnych nieprzyjemności oraz dużych kosztów egzekucyjnych.

W przypadku komornika, jego prawa są znacznie szersze w porównaniu z windykatorem. Aby skorzystać z jego wsparcia, wierzyciel musi uzyskać w sądzie nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego i złożonego wniosku, możliwe jest uruchomienie czynności komorniczych. Tacy urzędnicy państwowi wykonują orzeczenia sądowe i ściągają należność przymusem. Poza tym urzędnicy tacy są uprawnieni do doręczania korespondencji sądowej, nadzorowania licytacjami publicznymi, zarządzania zabezpieczeniem spadku, itp.

Sporo przydatnych informacji związanych z komornikami oraz ich prawami i obowiązkami można znaleźć na wielu stronach internetowych, na przykład po wpisaniu hasła komornik apelacja katowicka w wyszukiwarce on-line. Warto pamiętać, że działania komorników są regulowane przez polskie prawo i sądy, więc kancelarie z różnych miast, prowadzą działalność w zbliżony do siebie sposób.