Najważniejszym narzędziem wykorzystywanym przez rzeczoznawcę przy wycenie domu jest porównywalna sprzedaż.

Odnosi się to do cen domów w podobnym wieku, wielkości i budowie, co w ocenianej nieruchomości, które niedawno sprzedano w tej samej okolicy. Ostateczna wycena oparta jest na trendach rynkowych, aktualnych cenach sprzedaży i specyficznych cechach domu.

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy

Po co właściwie wycenia się nieruchomości

Wyceny mieszkaniowe dostarczają tylko oszacowane wartości. Istnieją dwa inne rodzaje określenia wartości domu, oszacowana wartość i wartość rynkowa. Szacowana wartość domu to jego wartość dla celów podatkowych i innych celów wyceny rządowej. Wartość rynkowa domu jest warta tego na danym rynku w porównaniu do takich domów. Czasami trzy różne wartości w domu mogą się znacznie różnić między sobą. Jednak wycena domu, jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, zasadniczo odpowiada ocenionym i rynkowym wartościom domu.

Wycena domu to specjalny proces przeprowadzany przez profesjonalnego rzeczoznawcę w celu ustalenia i udokumentowania rzeczywistej wartości danej nieruchomości. Jeśli kupujący korzysta z kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, pożyczkodawca lub bank zażąda wyceny, aby potwierdzić, że dom czy mieszkanie jest warte ceny wywoławczej. Właściciel domu, który refinansuje kredyt hipoteczny, może potrzebować wyceny dla pożyczkodawcy kredytu refinansującego. Pożyczkodawca lub właściciel domu będzie musiał skontaktować się z rzeczoznawcą, aby umówić się na spotkanie w celu fachowej wyceny nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy fizycznie wizytuje nieruchomość w celu dokonania oględzin. Zmierzy całkowitą powierzchnię mieszkalną domu, zwykle z zewnątrz, i przejdzie przez cały dom. Rzeczoznawca przyjrzy się rozkładowi domu, udokumentuje liczbę pokoi oraz oceni jakość i stan materiałów w domu i ogólnie jego wartość. Jeśli właściciel domu przeprowadził remonty, które mogłyby dodać wartość, takie jak dodanie pokoju, wymiana okien i podłóg, rzeczoznawca przyjrzy się tym elementom i wszelkim wadom domu, które odejmują jego wartość.