Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostarcza wsparcia osobom niepełnosprawnym, umożliwiając im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Fundusz ten oferuje różne rodzaje dotacji, które obejmują zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków komunikacji, samochodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wsparcie w edukacji i rehabilitacji.

Jakie programy dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych realizuje PFRON?

Dofinansowanie PFRON na sprzęt i edukację

Jednym z głównych obszarów, w których PFRON udziela wsparcia, jest zakup sprzętu i technologii, które pomagają osobom niepełnosprawnym prowadzić bardziej niezależne życie. Dotacje mogą obejmować zakup sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak chodziki, protezy, czy aparaty słuchowe. Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się mogą również otrzymać wsparcie na zakup specjalistycznych środków komunikacji, w tym wózków inwalidzkich czy też samochodów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych kierowców. Ponadto, PFRON oferuje wsparcie na zakup sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery stacjonarne, laptopy, czy urządzenia wspomagające, które znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie i pomagają w aktywności zawodowej.

Fundusz oferuje dotacje na wsparcie edukacyjne, które obejmują zarówno studia wyższe, jak i kursy doszkalające czy prace naukowe. Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych, które pomagają w poprawie stanu zdrowia oraz przywracaniu sprawności fizycznej. PFRON udostępnia także specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne, które są niezbędne w procesie rehabilitacji. Ponadto, PFRON wspiera przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, poprzez oferowanie ulg podatkowych i dofinansowania na dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi niezastąpione wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz przedsiębiorców angażujących się w zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami. Obecnie przedsiębiorcy mogą liczyć na dużą pomoc ze strony pfron dotacje dotyczą różnych obszarów działalności. Dostępne są także atrakcyjne ulgi dla zakładów pracy chronionej.