Odwołany lot stanowi poważny problem dla wielu pasażerów, często wpływając na nasze plany podróży.

Na szczęście istnieją przepisy, które chronią prawa pasażerów i umożliwiają im ubieganie się o odszkodowanie za takie odwołane loty.

Jakie prawa mają pasażerowie w przypadku odwołanego lotu?

Jak otrzymać odszkodowanie za odwołany lot?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot, istnieją pewne warunki, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, odwołanie musi wynikać z winy przewoźnika. Mogą to być problemy techniczne z samolotem, warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzenie lotu, czy też obostrzenia związane z ruchem lotniczym. Kolejnym warunkiem jest długość opóźnienia. W przypadku lotów o długości ponad 3500 km, opóźnienie musi wynosić co najmniej 4 godziny, natomiast dla lotów o długości 1500 do 3500 km, opóźnienie powinno wynosić co najmniej 3 godziny.

Przepisy chroniące prawa pasażerów w przypadku odwołanych lotów określają, że pasażerowie mają prawo do zwrotu ceny biletu lub alternatywnego połączenia lotniczego do docelowego miejsca jak najszybciej lub w innym dogodnym terminie. Ponadto, w zależności od długości opóźnienia i odległości lotu, pasażerowie mogą mieć również prawo do odszkodowania finansowego. Jeśli przewoźnik odwołał lot z mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem, a pasażer nie został wcześniej poinformowany, może być uprawniony do odszkodowania w wysokości do 600 euro. W przypadku odwołanego lotu, pasażerowie mogą ponieść dodatkowe koszty związane z noclegiem, posiłkami czy transportem. Przepisy przewidują, że przewoźnik jest odpowiedzialny za pokrycie tych kosztów. Pasażer ma prawo do opieki, która obejmuje zakwaterowanie w hotelu, posiłki oraz transport między lotniskiem a hotelem.

Ponadto, pasażer może ubiegać się o rekompensatę za straty materialne i emocjonalne wynikające z odwołanego lotu, takie jak utracone dni urlopu czy zmarnowane plany. Odwołany lot może wpływać negatywnie na nasze plany wakacyjne lub biznesowe. Przepisy Unii Europejskiej przewidują zwrot ceny biletu, pokrycie dodatkowych kosztów oraz odszkodowanie za odwołany lot. W przypadku trudności w dochodzeniu swoich praw, warto skorzystać z pomocy firm, które pomogą w procesie ubiegania się o odszkodowania.