Bronowanie jest jedną z najważniejszych metod przygotowania gleby do siewu.

Brona talerzowa pomaga rozbijać bryły i skorupy powierzchniowe pozostałe po orce, poprawia uziarnienie gleby i wyrównanie powierzchni oraz zapobiega wzrostowi chwastów, jak również niszczy chwasty już istniejące. Stosując brony talerzowe (https://www.futurefarm24.pl/17-brony-talerzowe) przygotowujemy drobny rozsadnik, oznacza to rozbijanie wszelkich grud, rozdrabnianie oraz dokładne mieszanie i napowietrzanie gleby.

Cechy i zalety stosowania bron talerzowych w rolnictwie

Dostępne rodzaje bron talerzowych

Istnieje wiele różnych rodzajów bron talerzowych i można je sklasyfikować ze względu na tryb pracy. Brona talerzowa jednostronnego działania posiada dwa zespoły talerzowe ustawione w przeciwnych kierunkach, tak aby wyrzucać glebę w różnych kierunkach tworząc redliny i bruzdy. Brona talerzowa podwójnego działania składa się z dwóch lub więcej zespołów. Tarcze z przednich rzędów pracują w ten sposób, że rzucają ziemię w jednym kierunku, natomiast z tylnych rzędów rzucają ziemię w przeciwnym kierunku. Brona talerzowa odsunięta ma dwa zespoły ustawione jeden za drugim i pracujące w tandemie.

Oprócz wyżej wymienionych klasyfikacji, brony talerzowe można podzielić ze względu na rodzaj mocowania do ciągnika, zawieszane, półzawieszane, ciągnione, a także ze względu na wielkość talerzy, takie jak lekkie o średnicy dysku 20-30 cm, średnie o średnicy talerzy 30-50 cm i ciężkie brony talerzowe o średnicy talerza większej niż 60 cm. Możesz wybrać miejsce mocowania i rozmiar ostrzy talerzowych, biorąc pod uwagę swoje unikalne potrzeby rolnicze. Przy wyborze typu brony talerzowej należy kierować się rodzajem pracy oraz rodzajem gleby.

Rodzaj brony tarczowej używanej przez rolnika zależy od celu jej zastosowania. Jeśli używasz ciągnika do ciągnięcia brony talerzowej, zwykle w gospodarstwach rolnych i na dużych działkach, musisz wybrać bronę, która może pracować w połączeniu z mocą posiadanego ciągnika. Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze najodpowiedniejszego typu brony talerzowej, jest wielkość pola, na którym chcemy wykonać prace przed siewem.