Ogrzewanie za pomocą systemu pobierającego gaz ze zbiornika zewnętrznego jest rozwiązaniem, które stosowane jest kiedy chcemy wykorzystać gaz, jednak nie ma możliwości przyłączenia do sieci.

W tym przypadku potrzebny jest zbiornik stojący koło domu, może być to instalacja naziemna lub podziemna.

Przydomowy zbiornik na gaz

Wymagania dotyczące przydomowych instalacji na gaz ciekły

Ogrzewanie gazowe jest nie tylko wygodne i ekonomiczne, ale także bezpieczne, pod warunkiem, że spełnione są odpowiednie wymagania techniczne. Przy wyborze zbiornika na gaz należy wziąć pod uwagę jego pojemność oraz miejsce, w którym będzie on ustawiony. Zbiornik powinien być wyprodukowany z materiałów najwyższej jakości oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Istotnym czynnikiem jest także jego pojemność, którą dobiera się w zależności od ilości zużywanego gazu. Ustawienie zbiornika na gaz powinno odbyć się na płaskiej i stabilnej powierzchni, która wytrzyma jego wagę oraz obciążenia w przypadku wystąpienia wiatru czy opadów. Wokół zbiornika należy zachować odpowiednią odległość od innych obiektów, takich jak drzewa czy budynki. Przydomowy zbiornik na gaz powinien być także zabezpieczony przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem.

Planując przydomową instalację z użyciem zbiornika gazu należy zwrócić uwagę na minimalne odległości, które powinny być zachowane od budynku oraz od granicy działki. W przypadku zbiornika o dużej pojemności będzie to 3,75 m od granicy działki oraz 7,5 m od budynku. Dlatego w niektórych przypadkach, kiedy działka jest mała, lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie zbiornika podziemnego. W tym przypadku należy zachować odległość półtora metra od granicy działki oraz 3 m od budynku. W przypadku mniejszych zbiorników o pojemności 2700 litrów przy zastosowaniu zbiornika naziemnego odległości będą wynosiły odpowiednio 1,5 m oraz 3 m. Konieczne jest także uwzględnienie odległości 5 m od studzienki kanalizacyjnej czy też 3 metrów od linii energetycznej.

Właściciele zbiorników powinni pamiętać o uzupełnieniu zapasów, możliwa jest dostawca gazu do domu, realizują ją różne firmy na terenie całego kraju. W tym przypadku można uzgodnić z firmą termin w przypadku kiedy zauważymy, że ilość gazu w zbiorniku jest niska. Firma, która dostarcza gaz, zajmuje się po napełnieniu uszczelnieniem oraz sprawdzeniem zbiornika, dzięki czemu jest on bezpieczny oraz prawidłowo eksploatowany.